fbpx

Jak ochronić swój majątek? Wszystko, co musisz wiedzieć o ubezpieczeniach majątkowych.

Doskonale wiemy, że na swój majątek pracujesz często całe życie. Zdobyty status materialny to efekt wielu lat ogromnego poświęcenia. Aż ciężko wyobrazić sobie, że to wszystko można stracić. Nieprzyjemne sytuacje losowe mogą zdarzyć się każdemu i zawsze są niespodziewane… Warto zabezpieczyć to, na co pracowało się tak długo! Z pomocą przychodzi ‘’ubezpieczenie majątkowe’’. Czym jest i co chroni? Tego dowiesz się z poniższego artykułu!

UDOSTĘPNIJ

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Doskonale wiemy, że na swój majątek pracujesz często całe życie. Zdobyty status materialny to efekt wielu lat ogromnego poświęcenia. Aż ciężko wyobrazić sobie, że to wszystko można stracić. Nieprzyjemne sytuacje losowe mogą zdarzyć się każdemu i zawsze są niespodziewane… Warto zabezpieczyć to, na co pracowało się tak długo! Z pomocą przychodzi ‘’ubezpieczenie majątkowe’’. Czym jest i co chroni? Tego dowiesz się z poniższego artykułu! 

Co to jest ubezpieczenie majątkowe?

Ubezpieczenie majatkowe przeznaczone jest zarówno dla osób indywidualnych jak i korporacyjnych, a jego zakres zależy od przedmiotu ochrony oraz rodzaju ryzyka. Gama rozwiązań ubezpieczeniowych jest tak różnorodna, że skutki zdarzeń niepożądanych mogą być tylko chwilowe, a Ty szybko możesz odzyskać to, co do Ciebie należy.

Polisy dotyczące majątku są ubezpieczeniami zawieranymi wyłącznie na krótki okres czasu, czyli do 1 roku, co oczywiście możesz przedłużać tak długo, jak tego potrzebujesz. Zasadniczo przedmiotem takich ubezpieczeń jest majątek będący we władaniu danej osoby, m.in. dom, mieszkanie, samochód, ale również wycieczka.

Przed czym chroni polisa majątkowa?

Zadaniem polisy majątkowej jest zabezpieczenie majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych – takich jak pożary, powodzie czy gradobicia. Innym rodzajem ryzyka jest kradzież z włamaniem czy rabunek, czyli np. zbicia szyb.

Warto pamiętać, że jeśli chcemy wykupić taką ochronę dla domu czy mieszkania, będą nas obowiązywać inne zasady, niż w przypadku polisy na życie. Oba rodzaje ubezpieczeń różni przede wszystkim sposób naliczania świadczenia. Kwestia ubezpieczenia to sprawa bardzo indywidualna i zakres Twojej przyszłej polisy może być zupełnie inny, niż np. u Twojego sąsiada. 

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych

Polisa majątkowa obejmuje:  

  • ubezpieczenie nieruchomości – np. domu czy mieszkania. 
  • ubezpieczenia komunikacyjne – takie jak OC, ale nie tylko. Do ubezpieczeń majątkowych komunikacyjnych zaliczyć możemy także nieobowiązkowe ubezpieczenia, takie jak autocasco (AC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych (NNW), ubezpieczenie assistance komunikacyjne. 
  • ubezpieczenie turystyczne – ubezpieczenie podróżnych jest zwykle bardzo szerokie. Swoim zakresem obejmuje utratę lub zniszczenie bagażu, następstwo wypadków, koszty medyczne, OC za szkody wyrządzone innym.

Ubezpieczenie majątkowe na nieruchomość może zostać odmówione osobie, która chce je wykupić. Problem z ubezpieczeniem jest często wtedy, gdy: 

  • nieruchomość nie jest trwale zamieszkana,
  • zbudowana jest z materiałów bardzo podatnych na ogień,
  • nieruchomość jest przeznaczona do rozbiórki lub niezdatna do zamieszkania.

Czy ubezpieczenie majątkowe to obowiązek?

Ponad 60% Polaków posiada ubezpieczenie majątkowe odnoszące się do nieruchomości. To jest częściowo wymuszone przez banki, które wymagają zabezpieczenia w postaci polisy mieszkaniowej do udzielanego kredytu hipotecznego. Bank – stety lub niestety – ma pełne prawo do uzależnienia udzielenia kredytu od kupna polisy.  Zawsze możemy odmówić, ale wówczas trzeba zapomnieć o pozytywnej decyzji kredytowej. 

W odniesieniu do nieruchomości o obowiązku nabycia polisy możemy mówić w przypadku gospodarstw rolnych, ale nie wszystkich. Zależy to m.in. od powierzchni. 

Podobnie rzecz się ma z biurami podróży, w których wykupujemy wycieczki, gdzie nabycie przynajmniej minimalnego ubezpieczenia majątkowego jest warunkiem, który trzeba spełnić, aby pojechać w podróż. Ubezpieczenie domu i mieszkania nie jest kosztowne biorąc pod uwagę możliwe odszkodowanie – 100, 200 czy 500 zł to składka ubezpieczenia, którą płacimy z reguły raz na rok. Podobne kwoty – tyle, że w skali miesiąca – występują w polisach na życie i zdrowie.

Z czego składa się ubezpieczenie majątkowe, które obejmuje mieszkanie?

Przedmiot ubezpieczenia – polisa może obejmować samą nieruchomość, elementy stałe i ruchomości, a także budynki oraz zabudowania znajdujące się na posesji. Możliwe jest również włączenie w nią m. in. domu letniskowego, zwierząt domowych (zalicza się je do ruchomości) oraz dodatków dla lokatorów (OC w życiu prywatnym czy NWW). 

Zakres ochrony – ubezpieczenie może chronić nas przez zdarzeniami losowymi (pożar, powódź, zalanie, uderzenie pioruna, itd.) oraz przed działalnością osób trzecich (m. in. kradzież z włamaniem, wandalizm, graffiti).

Sumy ubezpieczenia – są indywidualnie ustalane dla murów, elementów stałych, ruchomości oraz OC w życiu prywatnym. Tak nazywa się górną granicę odszkodowania, jakie możemy uzyskać. 

Wyłączenia odpowiedzialności – czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania. Zawsze opisane są szczegółowo w ogólnych warunkach umowy.Limity odpowiedzialności – Polisa nie dotyczy szkód np. poniżej 100 zł.

Wychodząc naprzeciw najgłębszym ludzkim potrzebom, pomożemy Ci dostosować skuteczną ochronę do Twoich indywidualnych wymagań. Współpracujemy z jednymi z najlepszych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce, dzięki czemu wszystkie ważne sprawy załatwisz w jednym miejscu – w naszej siedzibie. Nie musisz tracić więcej czasu na odwiedzanie różnych placówek tylko po to, by znaleźć dla siebie najlepszą ochronę. To bywa demotywujące. Zajmiemy się tym za Ciebie – porównamy ceny i zakresy ubezpieczeń tak, by oferta była skrojona indywidualnie na Twoją miarę, a wszystkie potrzebne świadczenia wypłacone jak najszybciej. Porzuć negatywne myślenie o ubezpieczeniach i ubezpieczycielach. Naszym celem, jako pośrednika między Tobą, a towarzystwem,  jest przede wszystkim zapewnienie Ci komfortu życia. Stawiamy na całkowitą pewność, że Twoje bezpieczeństwo jest w dobrych rękach.

Zarejestruj pojazd bez wychodzenia z domu

Skontaktuj się z nami