fbpx

Czynny żal – wszystko, co warto wiedzieć

dokumenty przy zakupie

UDOSTĘPNIJ

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Czynny żal to inaczej zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego. Można je złożyć do urzędu skarbowego elektronicznie, na piśmie bądź przedstawić ustnie. Ważne, aby było złożone dobrowolnie, bez przymusowego nacisku z zewnątrz. Najczęściej znajduje zastosowanie w przypadku przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Dokładna definicja pojęcia przedstawiona jest w Kodeksie karnym skarbowym, w art. 16. Zgodnie z przedstawionymi w dokumencie informacjami, podatnik nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeśli po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomi o tym powołany do tego organ ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu.

Jak napisać czynny żal? – Wzór

Odpowiednio przygotowany czynny żal może sprawić, że organ podatkowy odstąpi od ukarania sprawcy czynu zabronionego. Najważniejszymi elementami takiego dokumentu są:

 • dane osoby składającej
 • adresat (Naczelnik Urzędu Skarbowego)
 • charakter popełnionego czynu wraz z jego okolicznościami
 • osoby biorące udział w dokonaniu czynu zabronionego, jeśli takie są
 • informacja o czynnościach podjętych w kierunku naprawy swojego błędu bądź informacja dotycząca terminu i sposobu naprawy błędu

Aby mieć gwarancję rzetelnego i kompletnego stworzenia dokumentu warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Co niezwykle istotne – czynny żal winna jest złożyć osoba, która w praktyce nie dopełniła obowiązku. Wyjaśniając, gdy wina leży po stronie biura księgowego – czynny żal składa właśnie to biuro. Z kolei gdy wina znajduje się po stronie zarządu, dokument podpisują wszystkie osoby, które przyczyniły się do powstania uchybienia.

Złożenie czynnego żalu

Czynny żal należy złożyć jak najszybciej po popełnieniu czynu zabronionego, najlepiej zanim odpowiednie organy skontaktują się ze sprawcą. Samo złożenie dokumentu to jednak nie wszystko. Dodatkowo w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego należy uregulować w całości wymagalną należność publicznoprawną. Kodeks nie dostarcza informacji na temat terminu złożenia czynnego żalu. Aby został on jednak uznany, należy dokonać tego przed wyraźnym udokumentowaniem przez Urząd popełnienia czynu zabronionego.

W dzisiejszych czasach wiele osób decyduje się na złożenie elektronicznego czynnego żalu. Aby tego dokonać należy skorzystać z e-Urzędu Skarbowego bądź e-Deklaracji, konieczne jest jednak posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. Bez względu na sposób poinformowania o swoim czynie określonego urzędu należy pamiętać, że zawsze

Bezskuteczny czynny żal

Nie zawsze złożenie czynnego żalu będzie skutkowało zwolnieniem sprawcy z kary. Zgodnie z art. 16 § 5. zawiadomienie jest bezskuteczne, jeśli w momencie złożenia dokumentu organ ścigania posiadał już udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa, jak również wtedy, gdy organ ścigania rozpoczął czynności służbowe (np. przeszukanie, kontrola zmierzająca do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia) – chyba, że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Kiedy należy złożyć czynny żal?

Przykłady sytuacji, w których konieczne staje się złożenie czynnego żalu:

 • niedokonanie zapłaty podatku dochodowego lub VAT
 • wyłudzenie zwrotu VAT
 • zatajenie przychodów
 • niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie
 • wykorzystanie ulg i zwolnień podatkowych, gdy w rzeczywistości nie przysługują one danej osobie
 • niedokładne prowadzenie księgowości
 • wybór błędnego typu podatków
 • niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego
 • niezgłoszenie darowizny
 • niezapłacenie podatku od nieruchomości lub umowy kupna-sprzedaży pojazdu
 • nierzetelne wystawianie faktur
 • bezprawne stosowanie zwolnień VAT

Takich sytuacji jest znacznie więcej. Dlatego zawsze dobrym rozwiązaniem będzie kontakt ze specjalistą, który doradzi w kwestii napisania rzetelnego czynnego żalu i pomoże ustalić czy rzeczywiście jest to konieczne w danej sytuacji.

Zarejestruj pojazd bez wychodzenia z domu

Skontaktuj się z nami