fbpx

Wniosek o przerejestrowanie pojazdu

Wyrejestrowanie pojazdu

UDOSTĘPNIJ

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Chcąc zostać posiadaczem pojazdu (samochodu, motocykla itd.) mamy do wyboru 2 opcje – możemy zakupić go w salonie, jak również odkupić od innej osoby. W drugim przypadku konieczne staje się przerejestrowanie pojazdu ze starego właściciela, na nowego. Jakie limity czasowe obowiązują nowego właściciela i jak krok po kroku wygląda przerejestrowanie pojazdu? Wyjaśniamy.

Jaki jest czas na przerejestrowanie pojazdu?

Od 1 stycznia 2020 r. kupując pojazd z drugiej ręki mamy obowiązek zgłosić jego nabycie w wydziale komunikacji w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Przepis ten  wskazuje zapis w Ustawie z 20 czerwca 1997 r. Chcąc przerejestrować pojazd należy udać się do urzędu miasta, urzędu starostwa powiatowego lub urzędu dzielnicy (w przypadku mieszkańców Warszawy). Pojazd należy zarejestrować w miejscu zamieszkania – lokalizacji, w której spędzamy większość roku. 

Pamiętajmy, że za nieprzerejestrowanie pojazdu w terminie grozi wysoka kara finansowa. Waha się ona od 200 do nawet 1000 zł.

Wniosek o przerejestrowanie pojazdu

Wybierając się do urzędu należy zabrać ze sobą wszelkie dokumenty, które potwierdzają przynależność pojazdu do właściciela. Najczęściej jest to po prostu umowa kupna-sprzedaży, choć urzędy akceptują również umowy darowizny, faktury VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności i inne. Aby móc zarejestrować pojazd należy wypełnić wniosek możliwy do pobrania na stronie internetowej odpowiednich instytucji. Taki wniosek musi zawierać następujące informacje:

  • dane osobowe i adres właściciela pojazdu
  • rodzaj pojazdu i jego przeznaczenie
  • marka, typ i model pojazdu
  • rok produkcji
  • numer identyfikacyjny VIN / nr nadwozia
  • dotychczasowy numer rejestracyjny
  • własnoręczny, czytelny podpis

Wydrukowany wniosek uzupełniamy czytelnie, najlepiej drukowanymi literami, a następnie podpisujemy i odkładamy do pozostałych skompletowanych dokumentów. Całość dokumentacji zanosimy do odpowiedniego urzędu.

Kolejnymi dokumentami, które należy mieć ze sobą, są: dowód osobisty lub paszport, dowód opłaty za przerejestrowanie, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym oraz aktualne ubezpieczenie OC pojazdu.

Przerejestrowanie pojazdu z zagranicy

W przypadku chęci przerejestrowania używanego pojazdu zakupionego za granicą i przywiezionego do Polski, oprócz wyżej wymienionych dokumentów należy posiadać dowód odprawy celnej przywozowej (jeżeli pojazd pochodzi spoza Unii Europejskiej) bądź dokument potwierdzający zapłatę akcyzy. Wszelkie dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego (poza dowodem rejestracyjnym oraz posilą OC).

Ile kosztuje przerejestrowanie pojazdu?

Wysokość opłaty za przerejestrowanie pojazdu zależy od jego rodzaju. W przypadku samochodów osobowych, autobusów i ciągników samochodowych koszt wynosi 161,50 zł. Przyczepy, naczepy, ciągniki rolnicze, motocykle i quady wiążą się z wydatkiem rzędu 121,50 zł, natomiast motorowery – 111,50 zł. W wymienionych kwotach znajduje się już opłata za: tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, nalepkę legalizacyjną oraz opłata ewidencyjna.

Jeśli zachowamy dotychczasowe tablice rejestracyjne ostateczny koszt będzie niższy. Dla samochodu osobowego wynosi bowiem 67 zł

Należy liczyć się z ewentualnymi kosztami dodatkowymi, takimi jak pełnomocnictwo (np. przy posiadaniu współwłaściciela, który nie może stawić się osobiście w urzędzie): 17 zł czy dodatkowe badania techniczne: 98 zł. 

Zachowanie starych tablic rejestracyjnych

Od 31.01.2022 roku doszło do zmian zmieniły w przepisach prawa drogowego, które pozwalają zachować dotychczasowy numer rejestracyjny. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy spełnione zostaną jednocześnie 3 warunki:

  1. Pojazd  jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym posiada czystą, czytelną tablicę zgodną z obowiązującymi przepisami
  2. Dane zawarte w dotychczasowych dowodzie rejestracyjnym są poprawę, co zostanie zweryfikowane przez organ rejestrujący
  3. W aktualnym dowodzie rejestracyjnym widnieje miejsce na dokonanie przez organ rejestracyjny wpisu potwierdzającego złożenie wniosku o rejestrację pojazdu oraz wpisanie nowego znaku legalizacyjnego

Chcąc posiadać tablicę rejestracyjną z wyróżnikiem indywidualnym należy ponownie udać się do urzędu ze stosownym wnioskiem i pokryć opłatę 500 zł (za 1 tablicę) lub 1000 zł (za 2 tablice). 

Zarejestruj pojazd bez wychodzenia z domu

Skontaktuj się z nami